Kochani Parafianie Parafii Macierzyństwa N.M.P. we Wrocławiu – Pilczycach

Informowałem wcześniej, że w niedzielę 15 marca rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje… Będą to chyba najtrudniejsze rekolekcje bo… osobiste, indywidualne. Nie będzie tym razem nauk rekolekcyjnych w kościele. Dlatego w tym tak trudnym i szczególnym czasie dla nas wszystkich, zachęcam Was do duchowej odnowy w swoim gronie rodzinnym, w Waszych domach. Taka mobilizacja i dawanie świadectwa wiary wśród swoich domowników często jest trudniejsza niż przyjście do kościoła. Niech więc w tych dniach nie braknie Waszej modlitwy,(pacierz codzienny). Może warto dodatkowo wygospodarować czas na lekturę Pisma św., prasy katolickiej. Może w planie dnia uwzględnimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Apel Jasnogórski, odprawimy w gronie rodzinnym Drogę Krzyżową, Litanie… Może ktoś odważy się na odśpiewanie w domu Gorzkich Żalów, a może warto również poszukać w internecie rozważań rekolekcyjnych, których przecież nie brakuje. To tylko takie propozycje i sugestie.

Jak wiecie, zostały wprowadzone restrykcyjne przepisy co do zgromadzeń w miejscach publicznych, mówiące, że nie może być więcej niż 50 osób. Dotyczy to również kościołów. Dlatego ze smutkiem ale też ze zrozumieniem powagi sytuacji, pragnę Was prosić abyście w niedzielę pozostali w domach, korzystając z dyspensy od uczestnictwa w Mszy św. Jesteśmy zobowiązani do tego, by na poszczególnych Mszach św. odprawianych według porządku niedzielnego, były w pierwszej kolejności osoby i rodziny, które zamówiły Mszę św., a ogólna liczba obecnych w kościele nie przekroczyła 50 osób.

Dla każdego wiernego skorzystanie z udzielonej dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam jednak do udziału duchowego we Mszy św. poprzez transmisję radiową, telewizyjną czy internetową. i przyjmowanie komunii duchowej. Dla większego skupienia i pobożności można na czas Mszy św. w domu, postawić na stole krzyż, zapalić świece, odłożyć na bok inne zajęcia i tak się modlić jakbyśmy byli w kościele, a wtedy nasz dom stanie się takim małym domowym kościółkiem. A gdy przyjdzie moment udzielania komunii, jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii duchowej.

Pragnę poinformować także osoby starsze nie wychodzące z domów, że mogą skorzystać z pomocy naszych parafian, celem zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do mieszkań. W tej sprawie proszę dzwonić na numer parafialny:

tel. (71) 353 – 72 – 46

Trwajmy kochani we wspólnej modlitwie, by ten trudny dla nas wszystkich czas jak najszybciej się zakończył, byśmy mogli wieść życie godne i spokojne.

Z kapłańskim pozdrowieniem: Ks. Proboszcz

Komentarze są wyłączone.