Wiara i Światło

Wiara i Światło

Wiara i Światło – obraz

Jest to wspólnota, która narodziła się z pragnienia aby pomóc osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom w odnalezieniu odpowiedniego miejsca w Kościele i społeczeństwie.

W obecnych czasach wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych przed, albo po ich urodzeniu, zdarza się również, że są porzucane. Pomimo takiej rzeczywistości „Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju zarówno w Kościele, jak i na świecie. „Wiara i Światło” jest drogą wzrostu dla każdego; jest świadectwem Bożej miłości.

W centrum wspólnoty „Wiary i Światła” znajdują się przede wszystkim osoby niepełnosprawne intelektualnie, w różnym wieku i o różnym stopniu upośledzenia. Osoby z niepełnosprawnością mogą odkrywać we wspólnocie swoją drogę wzrostu wewnętrznego. Są również drogą do Jezusa. Jednak aby móc odkrywać wiarę potrzebują wsparcia, dlatego są otoczeni przez członków swoich rodzin i przyjaciół, którymi przede wszystkim są ludzie młodzi. Towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną otwiera oczy na istnienie innego świata, gdzie nie tylko kariera, wygoda lub dobra materialne są najważniejsze. To niepełnosprawni przyjaciele pokazują, czym tak naprawdę jest wrażliwość, delikatność, wierność, radość i przyjaźń. Uczą otwartości i wsłuchania się w potrzeby innych. Uświadamiają nam, jak cennym darem jest każdy człowiek. Rodzicom wspólnota niesie wsparcie, możliwość poznania innych rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne i ich sposobów na radzenie sobie w życiu. Staje się źródłem siły i oparcia w codziennych trudnościach. Ważną rolę we wspólnocie pełni również kapelan. Nie tylko przewodzi całej wspólnocie, ale także ma możliwość odnaleźć źródło odnowy swojej posługi.

Historia „Wiary i Światła” w naszej parafii rozpoczęła się prawie siedem lat temu, wraz z przybyciem ks. Piotra Frankowskiego. Właśnie w tym czasie w ogłoszeniach parafialnych pojawiła się wiadomość o poszukiwaniu wolontariuszy na wakacyjny wyjazd z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zgłosiło się troje młodych ludzi. Jeszcze nie wiedzieli, że za kilka miesięcy, będą współtwórcami Bożego Dzieła. Na obóz pojechali ze wspólnotą „Nazaret” rezydującą w pobliskiej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Jednak z początkiem roku szkolnego „Nazaret” rozrósł się na tyle, że wymagał podziału na dwie wspólnoty. I tak w listopadzie 2005 roku na gruncie Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP we Wrocławiu, odbyło się pierwsze spotkanie „Dzieci Nazaretu”.

Jesteśmy grupą około 25 osób spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na wspólnej Eucharystii, modlitwie, świętowaniu, dzieleniu się trudnościami i nadziejami oraz budowaniu coraz głębszych więzi przyjaźni. Jest to czas przepełniony radością. Rolę kapelana w naszej wspólnocie pełni ks. Krzysztof Salik. Poza miesięcznymi spotkaniami podejmujemy się różnych działań, organizujemy sami lub wspólnie z innymi „wiaroświetlanymi” wspólnotami sesje formacyjne, pielgrzymki, obozy wakacyjne, bale karnawałowe, wyjścia do kina, zoo… zależnie od potrzeb i Bożej inspiracji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania naszej wspólnoty w każdą czwartą sobotę miesiąca.

Ks. Stanisław Wróblewski, opiekun Wspólnoty Wiara i Światło