Chór parafialny

Spotkania są zawieszone do odwołania.

Chór parafialny - Canto Maria

Chór parafialny – Canto Maria

Termin spotkań:
Regularnie raz w tygodniu w każdy poniedziałek o godz. 18.00.

Miejsce spotkań:
Salka parafialna „Pro Familia” mieszcząca się przy zakrystii kościoła pw. Macierzyństwa NMP.

Cele:

  • Uwielbienie Boga.
  • Nadawanie uroczystej oprawy podczas liturgii niedzielnej, świąt i ważnych wydarzeń w życiu parafii.

Historia:
Chór parafialny „Canto Mariae” („Śpiewajmy Maryi”) powstał we wrześniu 2004 r. pod kierownictwem pani Anny Michalak. Na początku liczył kilkanaście osób, ale w późniejszym czasie przybywało chętnych do śpiewania. Ustalono wówczas próby śpiewu na poniedziałek i czwartek. W listopadzie 2006r. nagraliśmy swoją płytę z kolędami.

Motto:

św. Augustyn
„Qui bene cantat – bis orat”
„Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”

Zachęta – zaproszenie:
Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich pragnących śpiewać na chwałę Bożą do przyłączenia się do naszej grupy.

Muzyka kościelna jest nieodzowną częścią liturgii. Szczególna rola przypada śpiewowi, który jest nazywany duszą muzyki sakralnej.

Prawdziwym sensem i celem muzyki kościelnej jest pragnienie dosięgnięcia choćby na jeden moment tajemnicy samego Boga. Wspaniałą kartę w historii muzyki kościelnej stanowi śpiew chorałowy z okresu średniowiecza oraz późniejszy – wielogłosowy. Wystarczy tu wspomnieć kompozycje Haendla czy Mozarta (motety, kantaty, oratoria i msze), które po dziś dzień zachwycają swym niebiańskim pięknem.

Patronką muzyki kościelnej jest św. Cecylia (której wspomnienie przypada 22 listopada), zaś niezwykłą zachętę do śpiewu stanowi motto św. Augustyna: „Qui bene cantat – bis orat„, co w tłumaczeniu brzmi: kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli.