Franciszkański Zakon Świeckich

fzsŚwięty Franciszek z Asyżu pociągał za sobą wielu ludzi różnych epok. Również w czasach obecnych wielu podejmuje trud pójścia za Chrystusem drogą franciszkańską.

Co to jest FZŚ
Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć według wskazań zawartych w Ewangelii naśladując św. Franciszka z Asyżu.

Franciszkanie świeccy mają za zadanie, na miarę swoich możliwości:

  • modlić się indywidualnie i we wspólnocie
  • oczyszczać serce ze złych skłonności – żądzy posiadania i panowania
  • nieść ludziom nadzieję i radość
  • budować braterską wspólnotę opartą na Ewangelii
  • czynić miłosierdzie – bezinteresownie pomagać potrzebującym.

Zapraszamy
w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę św. o godz. 8.30 i spotkanie po Mszy św. w salce w domu katechetycznym.

Nasza grupa
powstała w 1993 roku. Liczy obecnie 8 osób. Jesteśmy częścią wspólnoty przy Parafii św. Augustyna przy ul. Sudeckiej, prowadzonej przez OO. Kapucynów.

Swoje powołanie wypełniamy w ramach obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych swego świeckiego stanu.

Staramy się jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii, codziennie odmawiać brewiarz (w szczególności Jutrznię i Nieszpory), uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, czytać i rozważać Pismo Święte oraz kierować się w swoim postępowaniu Regułą.

Na spotkaniach odmawiamy brewiarz, poznajemy Ewangelię i zgłębiamy duchowość franciszkańską na podstawie Pism Św. Franciszka, życiorysów świętych franciszkańskich i Reguły.

Od 1993 r. pomagamy ubogim z naszej parafii w ramach Grupy Charytatywnej. Od listopada 2010 roku grupa ta weszła w skład Parafialnego Zespołu Caritas.

Św. Franciszek z Asyżu
sw_franciszekUrodził się w 1181 r. w Asyżu w bogatej rodzinie kupieckiej. W młodości prowadził życie beztroskie, ale dzięki łasce Bożej doznał nawrócenia. Postanowił w sposób radykalny naśladować Chrystusa na drodze ubóstwa, pokuty, modlitwy i pokory. Założył trzy zakony. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. Zmarł 3 października 1226 roku. W dwa lata po śmierci został w Asyżu kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. W 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Św. Franciszka Patronem ekologów.

Czy wiesz, że franciszkański rodowód mają:

  • Droga Krzyżowa
  • Modlitwa Anioł Pański
  • II część Pozdrowienia Anielskiego
  • Szopka bożonarodzeniowa

Z historii FZŚ
Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają 1221 roku, w którym Św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi świeckich żyjących w rodzinach zaproponował im nową formę życia. Powstał wówczas tzw. III Zakon Św. Franciszka. Powstał dla tych zwolenników, którym Franciszek proponował pozostanie w stanie świeckim lub dotychczasowym. Proponował wejście na drogę Pokuty. Radosnej pokuty – odwrócenie się od zła a wejście na drogę dobra, tak jak to zaleca Ewangelia.

Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Pierwszymi tercjarzami franciszkańskimi na ziemiach polskich byli głównie fundatorzy i dobrodzieje klasztorów franciszkańskich, które powstały po przybyciu franciszkanów do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w 1237 roku. Kolejne dzieje polskich franciszkanów świeckich złączone były bardzo ściśle z losami narodu.

Tercjarzami franciszkańskimi byli m.in. św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX, Krzysztof Kolumb, Franciszek Liszt, św. Jan XXIII; a w Polsce św. Brat Albert, bł. Aniela Salawa, gen. Józef Haller, Stefan kard. Wyszyński.

Zapraszamy
Zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę św. o godz. 8.30 i spotkanie po Mszy św. w salce w domu katechetycznym.
Jeśli
– bliska Ci jest postać św. Franciszka i chcesz poznać Go lepiej
– chcesz, aby Twoja wiara wzrastała przyjdź do nas i zobacz.