Grupa Biblijna

Otwarta Biblia - Pisomo Święte

Termin spotkań:
W środy o godz. 18.30. (po Mszy Św.)

Miejsce spotkań:
Salka parafialna mieszcząca się przy zakrystii kościoła pw. Macierzyństwa NMP.

Cele:

  • Rozważanie Słowa Bożego głoszonego z ambony w kolejne niedziele i święta roku liturgicznego.
  • Lepsze poznanie i zrozumienie całego bogactwa myśli, zawartych w tej świętej Księdze Życia poprzez wspólnotowe czytanie, a następnie rozważanie Pisma Św.
  • Pogłębienie naszej wiary, a tym samym zmiana – w oparciu o wartości chrześcijańskie – sposobu myślenia i postępowania w codziennym życiu prywatnym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Opiekun:
Obecnie opiekunem wspólnoty jest Ks. Stanisław Wróblewski.

Historia:
Wspólnota została zawiązana w 1993r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Motto:

Św. Łukasz
„Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają”

Św. Hieronim
„Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa”

Św. Grzegorz
„Przyłóżcie się, proszę was bracia drodzy, do rozważania Słowa Bożego. Nie lekceważcie sobie orędzia, jakie kieruje do was nasz Zbawiciel. Czymże jest Pismo Św., jeśli nie listem samego Boga wszechmogącego do swego stworzenia? Dlatego też, czcigodny synu. nie zaniedbuj czytać z pasją tych listów. Przyłóż się do studium i rozważaj każdego dnia, Słowa twego Stworzyciela. Odkrywaj Serce Boga w Słowach Boga.”

Zachęta – zaproszenie:
Całe nasze życie jest wielkim doświadczeniem, prowadzącym do poznania Prawdy. Dochodzimy do niej w różnym czasie, różnymi, bywa, że bardzo krętymi ścieżkami i drogami. Jako chrześcijanie wierzymy, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Idąc z ufnością wyznaczoną przez Niego drogą, coraz lepiej poznajemy Prawdę, która nas wyzwala z niewoli grzechu, a tym samym daje nam wolność i życie wieczne. To On powiedział, że kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Źródłem wiary, źródłem poznania Chrystusa jest Biblia. Św. Łukasz głosił: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają„. Dla Ojców Kościoła Biblia była nie tylko pokarmem duchowym, ale również skuteczną bronią w walce z szatanem i jego sługami, a tym samym z licznymi pokusami i słabościami. Według Św. Hieronima „Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa„, zaś Św. Grzegorz głosił „Przyłóżcie się, proszę was bracia drodzy, do rozważania Słowa Bożego. Nie lekceważcie sobie orędzia, jakie kieruje do was nasz Zbawiciel. Czymże jest Pismo Św., jeśli nie listem samego Boga wszechmogącego do swego stworzenia? Dlatego też, czcigodny synu. nie zaniedbuj czytać z pasją tych listów. Przyłóż się do studium i rozważaj każdego dnia, Słowa twego Stworzyciela. Odkrywaj Serce Boga w Słowach Boga.

Biblia nie jest martwą literą, ale jest prawdziwą Księgą Życia. To przez Nią przemawia Bóg do każdego, kto ją czyta i kto jej słucha. Pomaga nam Ona w jakże skomplikowanym procesie poznawania, ukazuje właściwą drogę działania, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz uwalnia od pochodzących od szatana licznych lęków i wątpliwości.

Kościół zawsze żywił cześć do Pisma Św., jako że może Ono stać się prawdziwym ratunkiem dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą godnie przyjąć Eucharystycznego Ciała i Eucharystycznej Krwi naszego Zbawiciela. Przyjęte z wiarą Słowo Boże, zawarte w Piśmie Św., może nas oczyścić, uwolnić od wielu słabości, uświęcić i przygotować do godnego przyjęcia Eucharystii. To dzięki znajomości Pisma Św. pogłębia się nasza wiara, będąca przedziwnym darem, mnożącym się drogą dzielenia z innymi. Kto prawdziwie uwierzy, że Chrystus jest Synem Bożym i będzie wypełniał Jego przykazania, ten z pewnością ostatecznie zwycięży zło i będzie zbawiony.

Tymczasem chodzimy w jasności, żyjemy w cieple, jako takim dobrobycie, Boga mamy za Ojca, a Jego Syna za brata. W każdym dniu roku liturgicznego spotykamy się z innym świętym. Byle tylko zrobić krok, a możemy uczestniczyć w świętych obrzędach. Byle tylko ręką sięgnąć, a możemy karmić się do woli Słowem Bożym. Byle tylko ręką sięgnąć.

Chyba za dobrze nam jest, przez co tracimy poczucie rzeczywistości. Można odnieść wrażenie, że przeżywamy czasy kryzysu słowa. Wielu zastanawia się nad boskością Chrystusa, mówi o bogu urojonym, próbuje przypisać prawdziwej historii kłamstwo i blef, a o miłości mówi, jak o przedmiocie ewolucji. Bywa, że zastanawiamy się, czy przypadkiem nie zostaliśmy bezmyślnie rzuceni z nicości w nicość. Jak rozkapryszone dzieciaki nie cenimy tego, w co opływamy. I za nic mamy prawdę, która nam się objawiła. I nadużywamy wolności, która po wielu jakże trudnych latach doświadczeń, kosztem wielu istnień ludzkich, stała się naszym udziałem. Nie potrafimy właściwie odczytywać znaków czasu (katastrof, kataklizmów, wydarzeń), które dostrzegamy.

Może za dobrze ci jest. Może oprzytomniejesz, gdy zobaczysz ludzi leżących w grobie, którzy z prochu powstali i w proch się obrócili, mimo tytułów, stanowisk, znaczenia, licznych znajomości i dóbr, jakie posiadali. I może dopiero wtedy zrozumiesz, co tak naprawdę zawdzięczasz Jezusowi Chrystusowi, który wychował cię na wolnego człowieka, który okazuje ci Miłość, aż do ofiary krzyża i Miłosierdzie w twoich jakże licznych słabościach, który może uratować cię z najgorszych upadków i wprowadzić do radości życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, w którym „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują„.

Dopóki żyjemy, dopóty mamy czas do namysłu i do zastanowienia oraz do zmiany postępowania. Otwórzmy zatem nasze oczy, nasze uszy i serca. Bóg chce do nas mówić i prowadzić pewną drogą. Szanując nas, daje nam jednak wolność wyboru. Zanim wybierzemy, posłuchajmy nie tylko prowadzących często donikąd podpowiedzi tego świata, ale samego Boga, który jest prawdziwą Mądrością i Miłością, abyśmy u kresu naszych dni nie żałowali złych wyborów i jeszcze gorszych decyzji. Posłuchajmy Tego, który stwarzając nas, dał nam gwarancję życia wiecznego.

Wszystkich pragnących razem z nami częściej i wnikliwiej poznawać Słowo Boże oraz kierować się Nim w swoim życiu, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.