Parafialny Zespół Caritas

caritasWszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)

Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
(Mt 5,7)

Wielu naszych parafian cierpi niedostatek i potrzebuje pomocy. Celem naszego działania jest materialne i duchowe wspieranie tych osób w trudnych sytuacjach życiowych.
Pomoc ta jest możliwa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, za którą serdecznie dziękujemy.

Działalność Zespołu polega na

  • Finansowaniu obiadów dla dzieci w szkołach
  • Udzielaniu pomocy świątecznej
  • Wspieraniu finansowym osób chorych i niepełnosprawnych
  • Ofiarowaniu swego czasu osobom chorych oraz ich wspieraniu psychicznym i duchowym
  • Organizowaniu spotkań z okazji Dnia Chorego

Powyższe działania są finansowane z kwest, akcji rozprowadzania kremówek „papieskich”, rogali „świętomarcińskich”, kartek świątecznych i stroików oraz z indywidualnych ofiar parafian.

Realizujemy także na terenie parafii akcje ogólnopolskie Caritas: Wielkanocne Dzieło Caritas, Wyprawka dla Żaczka, Kromka Chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Konto
Serdecznie zachęcamy do wpłacania darowizn na działalność charytatywną na rachunek Parafialnego Zespołu Caritas nr 41 1050 1575 1000 0024 1054 9402

Kontakt

  • Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy na dyżur we wtorki w godz. 9.00-9.30 w domu parafialnym w salce na parterze. Prosimy o przyniesienie dokumentów potwierdzających sytuację materialną i zdrowotną.
  • Msza św. w intencji osób potrzebujących pomocy i Parafialnego Zespołu Caritas jest odprawiana w drugą sobotę każdego miesiąca o g. 8.30. Serdecznie zapraszamy.
  • Zebrania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o g. 8.30 w domu parafialnym w salce na parterze.

O nas
Parafialny Zespół Caritas został powołany Dekretem Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Janusza Jastrzębskiego z dnia 17.11.2010 r. Zespół powstał na bazie grupy charytatywnej działającej od 1993 r. w ramach Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Nasz zespół liczy 14 osób. Wszystkie czynności wykonujemy bezinteresownie. Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o g. 8.30.
Przewodniczącym Zespołu jest Ks. Proboszcz Jacek Dziadkiewicz. Bieżącą działalnością kieruje 3-osobowy Zarząd pod kierunkiem P. Barbary Korczyńskiej-Kaliś.

Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do pomocy najuboższym.