Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

chrzestKto może przyjąć sakrament chrztu?

Kan. 864. Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony.

Chrzty święte odbywają się w naszej parafii w:

 • I niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12.30,
 • pozostałe niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.15.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,
 • jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na Chrzest w innej parafii.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.).

Kto może zostać chrzestnym?

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Kan. 874 § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.