Rok Życia Konsekrowanego

Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy, przygotowała „Komunikat” na Rokiem Życia Konsekrowanego:

Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego
(za osoby konsekrowane)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,
by dążyli do życia w doskonałej miłości
poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;
W tym Roku Życia Konsekrowanego składamy
Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary
i pociągający przykład życia;
Ich dążenie do świętości uczy nas
składania Tobie coraz doskonalszej
ofiary z samych siebie.
Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół,
powołując synów i córki, którzy odnajdując
tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko
skarbu Królestwa Niebieskiego. Amen.

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego
(dla osób konsekrowanych)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
oto my – osoby życia konsekrowanego,
stajemy przed Tobą
z sercem przepełnionym miłością i dziękczynieniem.
Bądź uwielbiony, Panie,
w darze Twojego wezwania i konsekracji.
Dziś na nowo zawierzamy Ci
nasze powołanie i wybór.
Naznacz pieczęcią Swego Ducha
Bogactwo charyzmatów i misji.
Prowadź profetycznym szlakiem życia,
abyśmy dla innych  stawali się światłem Boga.
Pomnażaj w nas gorliwość apostolską
i ucz dzielić się Ewangelią nadziei.
Spraw, by Rok Życia Konsekrowanego
stał się źródłem odnowy
duchowej i liczebnej naszych wspólnot
i zgodnie z Twoją wolą prowadź nas do świętości. Amen.

Komentarze są wyłączone.