Nawiedzenie figury Matki Bożej

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii – rozpoczęcie 8 września br.

„Umiłowane dzieci, tak bardzo ukochane przez Chrystusa i Jego Matkę…
Idzie do Was Maryja, Matka Chrystusowa. Idzie, aby ożywić Waszą wiarę, aby rozpalić Wam serca żarem miłości do swego Syna, aby pokazać Wam macierzyńską miłość i troskę.

Idzie do Was Matka, aby Wam pomóc na nowo rozpalić to, co zagasło, oczyścić to, co się zbrukało, wyprostować to, co się złamało, zjednoczyć to, co się rozproszyło. Nie lękajcie się Jej przyjąć.

Idzie do Was Matka, by Wam pomóc, by Was dźwignąć, pocieszyć, obudzić nadzieje, stać się oddechem Waszego trudnego, umęczonego życia i wskazać Wam jedyną, niezawodną drogę w ramionach Kościoła świętego i Tego, który jest życiem Kościoła – Jezusa Chrystusa.

Przyjmijcie całym sercem Swoją Matkę, która pragnie odwiedzić Wasze domy…”
(Sługa Boży – kard. Stefan Wyszyński)

 Kochani Parafianie…

W roku setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, uświadamiamy sobie, że Jej Orędzie skierowane do wszystkich chrześcijan i współczesnego świata pozostaje wciąż aktualne i czeka na swoje wypełnienie. Zawarte jest ono w następujących słowach:
„Jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak ciężko obrażanego dłużej nie martwiła:

 1. Nawracajcie się! Przestańcie grzeszyć! Świętymi bądźcie!
 2. Módlcie się! Odmawiajcie różaniec!
 3. Czyńcie pokutę za swoje grzechy! Umartwiajcie się!”

Jako wspólnota parafialna, chcemy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie o nawrócenie ludzkich serc udziałem rodzin naszej parafii w peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej.
Niech to będzie święty czas, kiedy wypraszać będziemy przed Panią Fatimską cud przemiany naszych serc, miłość i zgodę w naszych rodzinach, pokój na świecie, łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych. W czasie odwiedzin naszej Matki prośmy, aby nas, naszą parafię i całą Ojczyznę otoczyła płaszczem swojej macierzyńskiej miłości i wypraszała nam wszystkim u swego Syna potrzebnych łask.

Na święty czas nawiedzenia Waszych rodzin przez Maryję z serca Wam błogosławimy. Wasi duszpasterze.

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Nawiedzenie rozpocznie się w piątek 8 września 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Figura przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć.
 3. Przejęcie figury odbywa się każdego dnia na Mszy św. o godz. 18.00.
  Przedstawiciele rodziny przed błogosławieństwem na zakończenie Eucharystii podchodzą do ołtarza, aby z rąk kapłana przejąć figurę Matki Bożej.
 4. Wraz z figurą przekazywany jest film, różaniec i modlitewnik, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
 5. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia figury Matki Bożej można odnotować w specjalnej Kronice.
 6. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Każda rodzina otrzyma proponowany układ modlitw podczas Nawiedzenia, oczywiście możemy według swoich możliwości przeżywać czas nawiedzenia.
 7. Na zakończenie nawiedzenia danej rodziny odprowadzamy figurę Matki Bożej do kościoła i uczestniczymy we Mszy św. Warto pamiętać o tym, aby przystąpić do Komunii św. (może warto wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania).
 8. Na zakończenie peregrynacji odprawimy Mszę św. w intencji rodzin, które przyjęły figurę. O terminie tejże Eucharystii powiadomimy w późniejszym czasie.
 9. Koordynatorem peregrynacji w parafii jest ks. Marcin, u niego też zgłaszamy chęć goszczenia w naszych rodzinach figury Matki Bożej.
 10. Liczymy na to, i o to się modlimy, że jak najwięcej rodzin przyjmie w gościnę pod swój dach Matkę Bożą, i że ten święty czas nawiedzenia przyniesie błogosławione owoce dla naszych rodzin i całej parafii.

Szczęść Boże.

Komentarze są wyłączone.