Wspólnota Krwi Chrystusa

Wśród bogactwa wielorakich form życia chrześcijańskiego Duch św. wzbudził w Kościele poszczególne grupy wiernych, do ukierunkowania się na Tajemnicę KRWI CHRYSTUSA.

Będąc animatorem diecezjalnym WKC, otrzymałam tę łaskę i z polecenia Misjonarzy pośpieszyłam, by założyć wspólnotę w swojej parafii. 8 grudnia 1997 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, za zgodą i błogosławieństwem Ks. Prałata Józefa Mielczarka Proboszcza naszej parafii – została zawiązana wspólnota WKC, która w grudniu b.r. obchodzi 14l.

Na początku było nas dwie. Spotkałyśmy się pod KRZYŻEM Misyjnym. Odczytałyśmy to jako wolę Bożą.Dochodziły inne osoby, nawet z sąsiednich parafii p.w.: .św.Jadwigi, św. Agnieszki – gdzie prowadziłam rozmowy z ks. Proboszczem Janem, św. Anny – gdzie za moją prośbą, przyzwoleniem i błogosławieństwem, również potem powstały i zostały zawiązane wspólnoty i trwają do dnia dzisiejszego. Odwiedzamy się wzajemnie.

WKC – obejmuje świeckich. Bierzemy udział w charyzmacie Misjonarzy KRWI CHRYSTUSA, wspierając przez duchowość KRWI CHRYSTUSA życie Kościoła lokalnego. Angażujemy się głównie we własnym środowisku, w swojej rodzinie, szkole, wspólnocie, pracy i w każdym miejscu, do którego prowadzą nas codzienne kontakty życiowe. Uczestniczymy w czuwaniach, skupieniach i rekolekcjach prowadzonych przez Misjonarzy KRWI CHRYSTUSA, w Centrum naszej duchowości Domu Misyjnego w Częstochowie.

Tajemnica KRWI CHRYSTUSA – SŁOWO BOGA WCIELONEGO, który dobrowolnie oddał KREW za zbawienie ludzkości, została na zawsze w KOŚCIELE najważniejszym SŁOWEM. Z wdzięcznością i uwielbieniem chcemy być godną odpowiedzią na dzieło zbawienia. Dlatego staramy się uczestniczyć w Misji Chrystusa, przez pięcioraką pomoc:

  • pomagać Chrystusowi,
  • pomagać sobie nawzajem,
  • pomagać misjonarzom,
  • pomagać potrzebującym,
  • pomagać wszystkim ludziom dobrej woli.

Dlatego też, jako metodę duszpasterską przyjęliśmy SŁOWO ŻYCIA. W każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się w parafii na skupieniu, raz w tygodniu na wspólnym rozważaniu i wybieraniu SŁOWA ŻYCIA z EWANGELII, którym żyjemy przez cały tydzień. W następnym tygodniu dajemy świadectwo z życia SŁOWEM ŻYCIA. Członkowie WKC pragną być formowni przez miłość Bożą i coraz wierniej żyć i wypełniać Jego wolę. Staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii,przyjmować Komunię św. adorować Najświętszy Sakrament .Odnowieni w Miłości Chrystusa, chcemy świadomie być: „Mistycznym Ciałem„, „Krwią Chrystusa„.

Pośpiesz i Ty czytelniku, Bracie Siostro na nasze spotkanie, by móc doświadczyć osobiście Miłości BOGA i wsłuchiwać się, co do Ciebie mówi JEZUS tu i teraz i „dziś„.

Zaproszenie
Spotkania Wspólnoty KRWI CHRYSTUSA

I – czwartek miesiąca:
8.00 – adoracja
8.30 – Msza św.

Janina KoperZałożycielka i Animatorka
WSPÓLNOTY
KRWI CHRYSTUSA
Janina KOPER

Natomiast spotkanie formacyjne z opiekunem wspólnoty Ks. Marcinem, następnego dnia – w pierwszy piątek, po wieczornej Mszy św.

„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.”
J.1,26

8-go grudnia 2011r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 14-cie lat temu w n. parafii pw. Macierzyństwa NMP we WROCŁAWIU powstaje wspólnota KRWI CHRYSTUSA, jak również 30 lat temu w Polsce i 203 lata w Kościele św. Mikołaja w Rzymie.

10-go grudnia b.r. w sobotę uroczystą Mszę św. w naszej parafii koncelebruje zaproszony przez wspólnotę i Ks. Proboszcza Kanonika Ryszarda Skocza – Opiekun – Moderator Podregionu Częstochowskiego Ks. Dawid Wróblewski, wraz z naszym poprzednim opiek. Ks. Bogusławem Kapicą, uczestniczy również Ks Kleryk Bernard, który również nas otacza opieką, jak widzimy z nieprzymuszonej woli. Opiekun Ks. Marcin Tokarz choruje, przybywa na moment rozdawania Komunii Św. W spotkaniu uczestniczą Bracia i Siostry z Diecezji Wrocławskiej, jak również Animator Podregionu Edward Jałowiecki z Lubina. Po Mszy Św. idziemy do salki, gdzie widzimy i podziwiamy spadające z Nieba wielkie płaty śniegu. Ksiądz Proboszcz całym sercem użycza nam salki i wszelkich wygód, gdzie odbywa się agapa. Radujemy się samymi sobą, gdzie pośród nas stoi Ten, którego my nie znamy. Następnie konferencja Moderatora Podregionu Ks. Dawida nt: KREW przelewana z solidarności, miłości… Dzielimy się doświadczeniem z przeczytanego fragmentu… Widzę wzruszenie na wielu twarzach i łzy w oczach pewnej osoby, którą zapraszam zawsze na spotkania. To tak, jakby Pan Jezus tylko dla niej przygotowuje stół i te doświadczenia nas tu zgromadzonych, mówiąc, jak ma wyjść ze swoich kłopotów.

Pożegnawszy Ks. Dawida, wchodzę do kancelarii, gdzie przebywa Ks. Proboszcz i dziękuję Mu, za wszelkie dobro płynące z tego skupienia, tego dnia – dla nas świątecznego, mówiąc, że myślimy o 3-dniowym skupieniu Na to Ks. Proboszcz – jak zwykle. To już planujcie i zaprasza nas do swojej parafii. I, już planujemy. To jeden z owoców naszego skupienia. Dziękując TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ MATCE BOŻEJ NIEPOKALANEJ, całemu NIEBU, za MIŁOSIERDZIE, wszelkie dary i łaski, płynące z tego skupienia – dla każdego z nas i całego świata.

SKUPIENIE W PARAFII MACIERZYŃSTWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WE WROCŁAWIU 22-24.IV.2016

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.
J 13,34

Żyjemy w/w SŁOWEM ŻYCIA ; rozpoczynamy nowennę do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji skupienia w Parafii Macierzyństwa N.M.P. we Wrocławiu.

Czas pełen niepokoju, rozterek, przeciwności.

Liczymy na pomoc Bożą, również w przygotowaniu posiłków, ponieważ skupienie odbywa się w dniach 22-24.IV.2016r. Decydujemy się na catering p.n. „Jak u mamy”.

Każda z nas ma skojarzenia o swojej mamie. Przynoszę obrusik z kwiatami i przypominam sobie, że jest on od mojej mamy śp. Anny, która mnie przyprowadziła do W.K.C. dając mi czerwony różaniec z książeczką do Krwi Chrystusa.

Między sobą mówimy, że jesteśmy w tym kościele p.w. Macierzyństwa N.M.P. pod opieką swojej mamy, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Posiadamy piękny obraz, który jest przez ks. Daniela poświęcony na tym skupieniu . Ona tu nas zrodziła do życia wspólnotowego prawie 19 lat temu 8.XII.
Piątek – to przywitanie na kościele ks. Daniela następnie zawiązanie wspólnoty.
Przed Mszą Św. zbiorową Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Msza Św. z kazaniem opiekuna wspólnoty ks. Danielem Mokwą.
Między innymi Msza św. odprawiana jest w intencji moich rodziców, w rocznicę ich śmierci. Po Mszy Św. nowenna do JP II z ucałowaniem relikwii.
W sobotę Jutrznia, konferencja nt.: „Każdy jest wybrany, aby pełnić WOLĘ BOŻĄ; przeszkody i zagrożenia w wypełnianiu WOLI BOŻEJ”.
Stefania dzieli się swoim świadectwem jak ciężko jej było, gdy wstąpiła do W.K.C. zrozumieć wymagania wspólnoty i jak później to wyglądało za sprawą DUCHA ŚW. Inaczej, łatwiej. Teraz nie wyobraża sobie życia bez wspólnoty.
Po nieszporach ks. Daniel spowiada, a my śpiewamy. Te wspólne śpiewy jednoczą nasze serca. Czujemy, że kieruje nami Miłość BOŻA, KREW CHRYSTUSA. Poddajemy się jej. Jest to żywe doświadczenie obecności JEZUSA ze swą MAMĄ MARYJĄ. Naprawdę jest jak u MAMY, ale też jak u TATY, bo PAN wieczernik przygotował.
Kornela sprzedaje materiały W.K.C.
W grupach szukamy w Słowie woli BOŻEJ. Staramy się zapamiętać słowa z konferencji głoszonej przez ks. Daniela, by na co dzień móc żyć tak by, ustrzec się od zagrożeń.
Przez uczestników skupienia wystawiana jest nam ocena – szóstki.
Przy pożegnaniu składamy dziękczynienie ks. Danielowi i prosimy by przekazał życzenia imieninowe ks. Wojciechowi Czernatowiczowi naszemu Prowincjałowi, który w tym czasie obchodził swoje imieniny.
Wdzięczność nasza za życzliwe przyjęcie ks. Daniela, księdzu Jackowi Dziadkiewiczowi, proboszczowi tej parafii i księżom wikariuszom, zachrystianinowi Rafałowi, organiście, parafianom oraz W.K.C.
Za gorący świetny obiad ofiarowujemy szefowi i pracownikom baru obrazki z Relikwią Pana Jezusa, książeczką do Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Miłe, sympatyczne i radosne zaskoczenie pani, która przyjmuje te obrazki. Cieszymy się, że Krew Chrystusa może krążyć dalej…

Po skupieniu zapraszamy panią Wiktorię, która dzieli się z nami swoim doświadczeniem uzdrowienia córki i jest wdzięczna, że może się razem nami modlić za nią.
Do zobaczenia u naszej MAMY na Odpuście MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI w Częstochowie.

Animatorka W.K.C. – Janina Koper
Wrocław 06.V.2016

Wspólnota Krwi Chrystusa - dzień skupienia

Wspólnota Krwi Chrystusa – dzień skupienia

Wspólnota Krwi Chrystusa - msza

Wspólnota Krwi Chrystusa – Msza Święta

Wspólnota Krwi Chrystusa - posługa liturgiczna

Wspólnota Krwi Chrystusa – liturgia

Wspólnota Krwi Chrystusa - spotkanie

Wspólnota Krwi Chrystusa – spotkanie

Wspólnota Krwi Chrystusa - spotkanie

Wspólnota Krwi Chrystusa – spotkanie