Parafialny Zespół Caritas

caritasWszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)

Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
(Mt 5,7)

Wielu naszych parafian cierpi niedostatek i potrzebuje pomocy. Celem naszego działania jest materialne i duchowe wspieranie tych osób w trudnych sytuacjach życiowych.
Pomoc ta jest możliwa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, za którą serdecznie dziękujemy.

Działalność Zespołu polega na

 • Finansowaniu obiadów dla dzieci w szkołach
 • Udzielaniu pomocy świątecznej
 • Wspieraniu finansowym osób chorych i niepełnosprawnych
 • Ofiarowaniu swego czasu osobom chorych oraz ich wspieraniu psychicznym i duchowym
 • Organizowaniu spotkań z okazji Dnia Chorego

Powyższe działania są finansowane z kwest, akcji rozprowadzania kremówek „papieskich”, rogali „świętomarcińskich”, kartek świątecznych i stroików oraz z indywidualnych ofiar parafian.

Realizujemy także na terenie parafii akcje ogólnopolskie Caritas: Wielkanocne Dzieło Caritas, Wyprawka dla Żaczka, Kromka Chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Konto
Serdecznie zachęcamy do wpłacania darowizn na działalność charytatywną na rachunek Parafialnego Zespołu Caritas nr 41 1050 1575 1000 0024 1054 9402

Kontakt

 • Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy na dyżur we wtorki w godz. 9.00-9.30 w domu parafialnym w salce na parterze. Prosimy o przyniesienie dokumentów potwierdzających sytuację materialną i zdrowotną.
 • Msza św. w intencji osób potrzebujących pomocy i Parafialnego Zespołu Caritas jest odprawiana w drugą sobotę każdego miesiąca o g. 8.30. Serdecznie zapraszamy.
 • Zebrania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o g. 8.30 w domu parafialnym w salce na parterze.

Ostatnie działania

 • w dniu 11 lutego zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Chorego – Msza św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych, a następnie spotkanie w salce przy kawie i ciastkach. Uczestniczyło ok. 60 osób
 • w okresie Wielkiego Postu rozprowadzaliśmy paschaliki, kartki świąteczne oraz stroiki
 • w ramach akcji Caritas „Talent Miłosierdzia” rozdaliśmy Parafianom 57 specjalnych toreb, które wróciły wypełnione trwałymi artykułami żywnościowymi
 • w dniu 19 marca wydaliśmy 58 rodzinom i osobom samotnym talony żywnościowe na łączną kwotę 3590 zł. Każda rodzina/osoba otrzymała także paczkę żywnościową w ramach akcji „Talent Miłosierdzia” oraz świeżo upieczoną babkę drożdżową ofiarowaną przez właściciela Cukierni „Pączuś”
 • z inicjatywy Zespołu w dniach 1-13 kwietnia na chodniku przed gablotami została ustawiona wystawa obrazująca działalność Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 • w niedzielę 3 kwietnia rozprowadzaliśmy kremówki „papieskie” z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym z naszej parafii
 • w dalszym ciągu finansujemy obiady w szkole 14 dzieciom
 • w okresie styczeń-marzec pomogliśmy finansowo w wykupieniu lekarstw 4 osobom chorym – łącznie 6 razy

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o działalności Parafialnego Zespołu Caritas w roku 2015 r. – jest dostępna tutaj.

Zapowiedź
W niedzielę 19 czerwca o g. 8.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Ofiarodawców wspierających działania Parafialnego Zespołu Caritas. Serdecznie zapraszamy.

O nas
Parafialny Zespół Caritas został powołany Dekretem Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Janusza Jastrzębskiego z dnia 17.11.2010 r. Zespół powstał na bazie grupy charytatywnej działającej od 1993 r. w ramach Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Nasz zespół liczy 14 osób. Wszystkie czynności wykonujemy bezinteresownie. Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o g. 8.30.
Przewodniczącym Zespołu jest Ks. Proboszcz Jacek Dziadkiewicz. Bieżącą działalnością kieruje 3-osobowy Zarząd pod kierunkiem P. Barbary Korczyńskiej-Kaliś.

Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do pomocy najuboższym.