Namaszczenie Chorych

namaszczenieNamaszczenie chorych jest to sakrament, poprzez który Chrystus udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu chorobą lub starością.

W liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Wiernym, którzy ze względu na chorobę nie mogą uczestniczyć w życiu sakramentalnym w kościele, proponuje się, aby kapłan przychodził do ich domów w każdą I sobotę miesiąca przynosząc Komunię Św. a także służąc sakramentem pojednania.

Chorych winniśmy zgłaszać w kancelarii parafialnej przed każdą I sobotą miesiąca – osobiście lub telefonicznie, podając dane osobowe chorego i adres jego zamieszkania.

W razie naglącej potrzeby (np. zagrożenie czyjegoś życia lub niespodziewany zły stan zdrowia) można poprosić kapłana z posługą sakramentalną o każdej porze dnia i nocy, zgłaszając to osobiście lub telefonicznie.