Odwiedziny Duszpasterskie 2023/2024
80 lat parafii na Pilczycach
Dołącz do grona ministrantów!