Odwiedziny Duszpasterskie 2021
Rok Św. Józefa
80 lat parafii na Pilczycach
Dołącz do grona ministrantów!