Historia Parafii

Front kościołaDziś Pilczyce stanowią osiedle Wrocławia ulokowane w północno – zachodniej części miasta. Pierwotnie była to jednak wieś, która prawdopodobnie nosiła nazwę Pilszec. Osada figurowała również pod określeniami takimi jak Pylsech czy Pylzech, a od roku 1245 jako Pilzec.

joanniciPierwotnie była ona własnością kapituły wrocławskiej. W 1208 roku książę Henryk Brodaty dokonał jej połączenia z położonym nieopodal Kozanowem. W roku 1291 – z powodu ogromnych zadłużeń – biskup Tomasz II sprzedał wieś w celu lokacji jej na prawie niemieckim. Z uwagi na śmierć dostojnika (w 1292 roku) nastąpiła ona dopiero w 1353 roku. Siedem lat później część Pilczyc stała się własnością wrocławskiej komandorii joannitów jako lenno biskupie.

Działała tam wówczas drewniana kaplica świętego Konrada. Do 1899 roku znajdowała się ona pod opieką katolików. Po roku 1900 przeszła w ręce protestantów. Dziesięć lat później podjęto decyzję o jej rozbudowie. Poza pracami mającymi na celu powiększenie budynku dokonano także zawieszenia kościelnej wieżyczki. Na początku II wojny światowej kaplica została zaanektowana przez Niemców. W 1944 roku została kompletnie zniszczona. Samo osiedle w kwietniu 1945 roku zdobyli żołnierze Armii Czerwonej i doprowadzili do jego zniszczenia.

W 1945 roku na zdewastowanym osiedlu erygowano parafię Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i oddano ją w opiekę ojców oblatów. Nabożeństwa odbywały się jednak w domach prywatnych. Z początkiem lat 50 XX wieku liturgię zaczęto sprawować w małym kościele, który służył wiernym do końca XX wieku.

Fotopolska_394745Wraz z rozrostem parafii pojawiła się konieczność budowy większego kościoła. Dlatego też opiekę nad parafią powierzono księżom diecezjalnym, a jej proboszczem i budowniczym nowej świątyni został ksiądz prałat Józef Mielczarek. Kościół został wzniesiony w latach 1982 – 1991 i wtedy też przejął rolę kościoła parafialnego. Połączony ze starą świątynią wzniesiony został na planie kwadratu. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią obrazu z Bielszewa. Został on podarowany parafii przez kardynała Henryka Gulbinowicza, który otrzymał go od paulinów z Jasnej Góry, z przeznaczeniem dla pierwszego budowanego w archidiecezji wrocławskiej kościoła poświęconego wezwaniu Najświętszej Maryi Panny. Uwagę we wnętrzu zwraca przede wszystkim wykonany w drewnie, rozłożysty ołtarz główny. Od umieszczonego w jego centrum tabernakulum, niczym blask świętej światłości, odchodzą złote promienie. Powyżej widnieje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prawe i lewe skrzydło ołtarza zdobią malowidła przedstawiające sceny biblijne. Nad całością kompozycji góruje Chrystus Ukrzyżowany.