Nasi duszpasterze

Duszpasterz, kapłan

Proboszcz:
Ks. mgr Jacek DZIADKIEWICZ RM – ust. 2014

Wikariusz:
Ks. mgr Adam KOŚCIK – ust. 2021
Ks. mgr Krzysztof SALIK – ust. 2017

Przeniesieni duszpasterze:
Ks. mgr Marcin WOJTECZEK – ust. 2015 – 2021
Ks. mgr Adam OLCZYKOWSKI – ust. 2014 – 2017
Ks. mgr Jan PUTYRA – ust. 2015 – 2016
Ks. mgr Bogusław KAPICA – ust. 2009 – 2015