Nasi duszpasterze

Duszpasterz, kapłan

Proboszcz:
Ks. mgr Jacek DZIADKIEWICZ RM – ust. 2014

Wikariusz:
Ks. mgr Adam KOŚCIK – ust. 2021
Ks. mgr Krzysztof SALIK – ust. 2017