Nasi duszpasterze

Duszpasterz, kapłan

Proboszcz:
Ks. mgr Jacek DZIADKIEWICZ RM – ust. 2014

Wikariusz:

Ks. mgr Stanisław WRÓBLEWSKI – ust. 2022
Ks. mgr Klaudiusz KORDOS – ust. 2023